Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

INFORMACJA

Powiatowy Lekarz Weterynarii z/s w Orońsku informuje,

że zgodnie z Zarządzeniem Nr 524 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy,

dzień 2 stycznia 2024 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z/s w Orońsku

w zamian za święto przypadające w sobotę 06 stycznia 2024 r.,  

w związku z powyższym w tym dniu Inspektorat będzie nieczynny.

19 grudnia 2023

Wytyczne dotyczące stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń

Zapewnienie wystarczającej ilości odpowiednich materiałów jest konieczne, aby umożliwić świniom spełnienie ich wrodzonej potrzeby poszukania pożywienia, gryzienia i rycia.

 1. Podstawowe właściwości materiałów wzbogacających

Materiały wzbogacające powinny posiadać następujące cechy:

BEZPIECZNE: materiały wzbogacające nie mogą zagrażać zdrowiu zwierząt.

Poniżej wymieniono przykłady materiałów, których nie należy używać ze względu na ryzyko dla zdrowia zwierząt:

 • ryzyko obrażeń:
  • syntetyczny sznurek – połknięty może spowodować niedrożność jelit,
  • metalowe paski w oponach – mogą prowadzić do okaleczenia i powstania ran,
  • bardzo suche drewno – może pękać przy gryzieniu i wbić się w tkanki miękkie.

 

 • ryzyko skażenia biologicznego lub chemicznego:
 • źle przechowywana słoma, nieprzetworzony torf/kompost grzybowy – może być źródłem czynników chorobotwórczych i mykotoksyn,
 • suche i pylące trociny – mogą działać drażniąca na układ oddechowy i oczy,
 • brudne obiekty – mogą stanowić rezerwuar czynników chorobotwórczych.

 

6 grudnia 2023
Czytaj więcej o: Wytyczne dotyczące stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka dotyczącej zagrożenia wystąpieniem obgryzania ogona u świń

Obgryzanie ogonów u świń jest zjawiskiem wieloczynnikowym. Problem często ujawnia się dopiero po skumulowaniu się wielu różnych problemów.

Zgodnie z § 23 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, przed wykonaniem zabiegu obcinania ogonków należy podjąć środki zapobiegające okaleczeniu świń, w szczególności zmieniając warunki ich utrzymywania.
Konieczne jest przeprowadzenie kontroli w celu ustalenia ryzyka wystąpienia obgryzania ogonków, aby móc opracować ewentualny plan działań zapobiegawczych.
Zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia rolnik ma obowiązek co najmniej 1 raz dziennie doglądać zwierzęta. Przeprowadzając codzienną kontrolę należy zwracać uwagę czy u świń nie występują pierwsze symptomy mogące wskazywać na rozwijający się problem np.:
- ogony u świń są opuszczone,
- ślady pogryzień i świeżych ran na ciele, w tym w szczególności w okolicy ogona,
- nadmierna ekscytacja zwierząt.
W celu ustalenia ewentualnego ryzyka rozwinięcia się problemu obgryzania ogonów, 1 raz w miesiącu powinna zostać przeprowadzona szczegółowa analiza, której wyniki należy udokumentować np. używając protokołu będącego załącznikiem nr 3 do niniejszych wytycznych. Ww. dokument może być przedmiotem kontroli powiatowego lekarza weterynarii.

 

6 grudnia 2023
Czytaj więcej o: Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka dotyczącej zagrożenia wystąpieniem obgryzania ogona u świń

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z/s w Orońsku w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych w roku 2024

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII ZIS W OROŃSKU W SPRAWIE WYZNACZENIA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH W ROKU 2024

Powiatowy Lekarz Weterynarii zis w Orońsku zawiadamia, że istnieje możliwość ubiegania się o wyznaczenie do wykonywania następujących czynności urzędowych na terenie powiatu szydłowieckiego w roku 2024:
1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych w liczbie 3 osób,
2. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt w liczbie 2 osób,
3. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia w liczbie 2 osób,
4. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, o których mowa w ust. 1.2-1.4 i 1.6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.) -Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 853/2004", w tym badania dobrostanu zwierząt po ich przybyciu do rzeźni, badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem w czasie uboju przepisów o ochronie zwierząt w liczbie 2 osób,

17 listopada 2023
Czytaj więcej o: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z/s w Orońsku w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych w roku 2024

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-03-26
Data publikacji:2022-03-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4100