Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z/s w Orońsku w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych w roku 2024

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII ZIS W OROŃSKU W SPRAWIE WYZNACZENIA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH W ROKU 2024

Powiatowy Lekarz Weterynarii zis w Orońsku zawiadamia, że istnieje możliwość ubiegania się o wyznaczenie do wykonywania następujących czynności urzędowych na terenie powiatu szydłowieckiego w roku 2024:
1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych w liczbie 3 osób,
2. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt w liczbie 2 osób,
3. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia w liczbie 2 osób,
4. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, o których mowa w ust. 1.2-1.4 i 1.6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.) -Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 853/2004", w tym badania dobrostanu zwierząt po ich przybyciu do rzeźni, badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem w czasie uboju przepisów o ochronie zwierząt w liczbie 2 osób,

17 listopada 2023
Czytaj więcej o: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z/s w Orońsku w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych w roku 2024

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z/s w Orońsku

W związku z wykryciem drugiego w 2023 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie województwa mazowieckiego zlokalizowanym w miejscowości Pakosław, gmina Iłża, powiat radomski, województwo mazowieckie, Powiatowy Lekarz Weterynarii z/s w Orońsku informuje o publikacji Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu makowskiego i przasnyskiego. Zgodnie z ww. rozporządzeniem teren powiatu szydłowieckiego gmina Mirów miejscowości: Mirów, Mirówek, Mirów Nowy, Mirów Stary, Rogów, Zbijów Mały włącza się do obszaru zagrożonego wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

  1. Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu makowskiego i przasnyskiego
  2. Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu makowskiego i przasnyskiego
24 lipca 2023

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-03-26
Data publikacji:2022-03-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3496