Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z/s w Orońsku w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych w roku 2024

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII ZIS W OROŃSKU W SPRAWIE WYZNACZENIA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH W ROKU 2024

Powiatowy Lekarz Weterynarii zis w Orońsku zawiadamia, że istnieje możliwość ubiegania się o wyznaczenie do wykonywania następujących czynności urzędowych na terenie powiatu szydłowieckiego w roku 2024:
1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych w liczbie 3 osób,
2. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt w liczbie 2 osób,
3. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia w liczbie 2 osób,
4. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, o których mowa w ust. 1.2-1.4 i 1.6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.) -Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 853/2004", w tym badania dobrostanu zwierząt po ich przybyciu do rzeźni, badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem w czasie uboju przepisów o ochronie zwierząt w liczbie 2 osób,

17 listopada 2023
Czytaj więcej o: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z/s w Orońsku w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych w roku 2024