Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Sprawozdanie finansowe Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Orońsku za rok 2021

 1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021r.
 2. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2021r.
 3. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021r.
 4. Informacja dodatkowa jednostki budżetowej sporządzona na dzień 31.12.2021r.
13 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Sprawozdanie finansowe Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Orońsku za rok 2021

Informacje o wymaganiach jakie zwierzę towarzyszące osobie z Ukrainy powinno spełniać przekraczając granicę UE, a także kroki jakie należy podjąć jeżeli zwierzę nie spełnia tych wymagań

INFORMACJA DLA OSÓB PRZEMIESZCZAJACYCH SIĘ Z UKRAINY ZE ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI
(PSY, KOTY, FRETKI)


Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy muszą posiadać:

 • prawidłowe oznakowanie (chip);
 • ważne szczepienie na wściekliznę;
 • wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie;
 • świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.

W drodze odstępstwa z powodu działań wojennych na terytorium Ukrainy, zwierzęta towarzyszące właścicielom przekraczającym granicę polsko – ukraińską mogą być wpuszczone do Polski bez spełnienia powyższych wymogów weterynaryjnych.

 

15 marca 2022
Czytaj więcej o: Informacje o wymaganiach jakie zwierzę towarzyszące osobie z Ukrainy powinno spełniać przekraczając granicę UE, a także kroki jakie należy podjąć jeżeli zwierzę nie spełnia tych wymagań

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej  zwierzęcia.

Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi?

W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich, który stwierdzi czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy też uśmiercone.

 Co należy zrobić, jeżeli wezwany lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę może być poddane ubojowi z konieczności?

 1. Należy skontaktować się z najbliższą rzeźnią celem ustalenia, czy istnieje możliwość przyjęcia tuszy i narządów wewnętrznych zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności - tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi musi być przewieziona do rzeźni, gdzie urzędowy lekarz weterynarii dokona badania poubojowego i wyda ocenę przydatności mięsa do spożycia przez ludzi. Wydanie takiej oceny jest warunkiem koniecznym wprowadzenia mięsa na rynek, tj. oferowania do sprzedaży i tym samym uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.
 2. Należy skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii, właściwym terytorialnie ze względu na lokalizację gospodarstwa w celu przeprowadzenia badania przedubojowego i wystawienia świadectwa urzędowego, które będzie towarzyszyło tuszy i narządom wewnętrznym zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności.
 3. Należy poddać zwierzę ubojowi z konieczności.

 

19 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z/s w Orońsku w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych w roku 2022

Powiatowy Lekarz Weterynarii zis w Orońsku zawiadamia, że istnieje możliwość ubiegania się o wyznaczenie do wykonywania następujących czynności urzędowych na terenie powiatu szydłowieckiego w roku 2022:

 1. szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych w liczbie 3 osób,
 2. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt w liczbie 2 osób,
 3. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia w liczbie 2 osób,
 4. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w liczbie 2 osób
 5. sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia w liczbie 2 osób,
 6. pobierania próbek do badań w liczbie 3 osób,
 7. prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w liczbie 3 osób,
 8. czynności pomocniczych przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii badań rozpoznawczych w liczbie 1 osoby.

 

10 listopada 2021
Czytaj więcej o: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z/s w Orońsku w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych w roku 2022

Znakowanie wolne od GMO

Omówienie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów

5 listopada 2021
Czytaj więcej o: Znakowanie wolne od GMO